Home

Jaarlijks terugkerend ritueel. Elk jaar verzucht ik weer: "in de vredesnaam waarom doe ik dit toch weer".


och is toch wel weer lekker als het brand,
prijsvraag: wat lees ik in de winter?


::home::
Naar boven